Nogi pana młodego, który siedzi na drewnianej ławce, obok niego sznur