Para młoda przed ślubną przysięgą. Pani młoda ociera ze wzruszenia twarz chusteczką