Pan młody składa przysięge pannie młodej. W tle zielone drzewa