Wystrój sali weselnej, okrągłe stoly przykryte białym obrusem.